Huisregels

Leeftijden
De minimale leeftijd voor toegang: o Zaterdag 30 mei: 16 Jaar o Zondag 31 mei: Alle leeftijden (Gratis tot 12 jaar)
Alcohol >18
PMF verkoopt geen alcohol aan jongeren onder de 18 jaar.
Legitimatie
Legitimatie is verplicht als er naar gevraagd wordt door beveiliging of bestuur.
Geweld
Bij constatering van wangedrag of openbare geweldpleging wordt de politie gewaarschuwd.
Geen handel
Verboden om goederen te verhandelen in en om het evenemententerrein.
No Drugs Policy
Soft- en harddrugs zijn verboden.
Roken
Roken in de tent is niet toegestaan.
Fouilleren
Voor de veiligheid van jou en anderen kun je worden gefouilleerd, gevisiteerd en/of gedetecteerd. Niet meewerken, betekent ontzegging van de toegang
Geen wapens
Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen. De beslissing van de beveiliging of bestuurslid hieromtrent is bindend.
#Doeslief
Wanneer iemand ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont kan hij of zij worden verwijderd.
#Doeslief
Bij onenigheid of ruzie is men verplicht een van de beveiligers of bestuursleden in te schakelen.
#Doeslief
Bedreiging, intimidatie en/of belediging en andere vormen van agressie zijn verboden.
#Doeslief
Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme en discriminatie zijn verboden.
#Doeslief
Samenscholing is verboden. Vermoedt een beveiliger of bestuurslid samenscholing, dan kan de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.
Af = Af
Het onrechtmatig ophouden na sluitingstijd op het evenemententerrein leidt tot het uitvaardigen van een ontzegging.
Garderobe
Jassen/Helmen e.d. verplicht afgeven bij de garderobe. Zonder bewijs worden geen jassen teruggegeven.
Iets kwijt?
Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van jassen, tassen e.d.
Eigen risico
De organisatie van het evenement kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade, direct noch indirect.
Let op je oren
Harde muziek kan gehoorschade veroorzaken. Op het evenement wordt meer dan 85 DB(a) aan geluid geproduceerd. PMF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen.